Ilmanvaihtokatosten mitoitus
Toiminta
Malli
Koko
Ilmavirta
[dm³/s]
Äänitaso
[dB[A]]
Painehäviö
[Pa]

[OTSO] [KONTIO]
OTSO
KONTIO